Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 13 juli 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 13 juli 2021 har justerats den 13 juli 2021 vad avser §§1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 juli 2021–4 augusti 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3. 

Uppdaterad