Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 14 juli 2021

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 14 juli 2021 har justerats den 14 juli 2021 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 juli 2021–5 augusti 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad