Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 27 maj 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 27 maj 2021 har justerats den 2 juni 2021 vad avser §§ 1-4, 8-9, 12-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 juni 2021–24 juni 2021.

Uppdaterad