Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 26 maj 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 26 maj 2021 har justerats den 4 juni 2021 vad avser §§ 1-6, 9, 16, 18-93, 95-99.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad