Stockholms socialnämnds protokoll för den 25 maj 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för den 25 maj 2021 har justerats den 1 juni 2021 vad avser §§ 16,8-14, 17-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 juni 2021–25 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad