Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 maj 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 maj 2021 har justerats den 3 juni 2021 vad avser §§ 1-6, 8-12, 16, 18, 20-21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 juni 2021–25 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad