Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 27 maj 2021

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 april 2021 har justerats den 10 juni 2021 vad avser §§1-13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 juni 2021–2 juli 2021.
Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Meetings Plus.

 

Uppdaterad