Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 9 juni 2021

Stockholms krisledningsnämnds protokoll för 9 juni 2021 har justerats 9 juni 2021 vad avser §§ 1-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 juni 2021–1 juli 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1.

Uppdaterad