Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för den 2 juni 2021

Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för den 2 juni 2021 har justerats den 7 juni 2021 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 juni 2021–29 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad