Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 2 juni 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 2 juni 2021 har justerats den 9 juni 2021 vad avser §§1-7, 9-13, 15-24, 27-28, 30-51.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 juni 2021–1 juli 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad