Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 2 juni 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 2 juni 2021 har justerats den 3 juni 2021 vad avser §8, 14, 25-26, 29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 juni 2021–25 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad