Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 31 maj 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 31 maj 2021 har justerats den 7 juni 2021 vad avser §19 om Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad - förändringar avseende hundrastgårdar inom Södermalms stadsdelsnämndsområde.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 09 juni 2021–30 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad