Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 31 maj 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 31 maj 2021 har justerats 7 juni 2021 vad avser §1-11, 13-14, 16-28, 30-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 juni 2021–29 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad