Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 25 maj 2021

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 25 maj 2021 har justerats den 2 juni 2021 vad avser §1-3, 5, 8-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 juni 2021–24 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad