Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 27 maj 2021

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 27 maj 2021 har justerats den 3 juni 2021 vad avser §§ 1-5, 8-32, 34, 36.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 juni 2021–25 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad