Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 27 maj 2021

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 27 maj 2021 har justerats 1 juni 2021 vad avser §1-6, 8-19 samt 29-39.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 juni 2021–30 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning i eDok samt i Meetings Plus.

Uppdaterad