Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 27 maj 2021

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 27 maj 2021 har justerats den 3 juni 2021 vad avser §§ 1-12, 14-19, och 23-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 juni 2021–25 juni 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad