Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 3 maj 2021 vad avser § 1-5, 7-8, 19-21, 23-24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 maj 2021–25 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad