Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 19 maj 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 14 april 2021 har justerats den 19 maj 2021 vad avser §19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 april 2021–7 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad