Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 29 april 2021

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 29 april 2021 har justerats den 4 maj 2021 vad avser §§ 1-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
4 maj 2021–25 maj 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad