Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §6, 9, 15-18, 22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 april 2021–17 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad