Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 18 mars 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 18 mars 2021 har justerats den 31 mars 2021 vad avser §1-5, 7, 9, 14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 april 2021–27 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad