Stockholms trafiknämnds protokoll för den 22 april 2021

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §§ 8, 15, 17, 18, 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 april 2021–17 maj 2021

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad