Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 15 april 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 15 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §§ 1-9, 19-102.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad