Stockholms socialnämnds protokoll för 27 april 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för 27 april 2021 har justerats 27 april 2021 vad avser §§ 5, 7, 30, 31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad