Stockholms socialnämnds organisations- och föreningsutskotts protokoll för 27 april 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för 27 april 2021 har justerats 27 april 2021 vad avser §§1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 44 samt på Insyn.

Uppdaterad