Stockholms servicenämnds protokoll för den 27 april 2021

Stockholms servicenämnds protokoll för den 27 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §§1-10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad