Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 15 april 2021

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 15 april 2021 har justerats den 20 april 2021 vad avser §§1-9, §12, §§14-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 april 2021–14 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

 

Uppdaterad