Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 15 april 2021

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 15 april 2021 har justerats den 15 april 2021 vad avser §10, §11, §13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 april 2021–10 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

Uppdaterad