Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 27 april 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 27 april 2021 har justerats den 27 april  2021 vad avser §§ 7-8 och 13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–21 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad