Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 april 2021

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §1-7 & 9-11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 april 2021–14 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad