Stockholms kulturnämnds protokoll för den 27 april 2021

Stockholms kulturnämnds protokoll för den 27 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §4-8, 11-12, 14, 15, 19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–19 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad