Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för den 21 april 2021

Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för 21 april 2021 har justerats 28 april 2021 vad avser §§ 1-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021 – 28 april  2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad