Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 21 april 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 21 april 2021 har justerats den 28 april 2021 vad avser §1-12, 15-17, 20-21, 23-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad