Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 21 april 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 21 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §13-14, 18-19, 22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23
april 2021–15 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad