Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 14 april 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 14 april 2021 har justerats den 21 april 2021 vad avser §1-19, 23-24, 27, 32-34.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 april 2021–14 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad