Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 14 april 2021

Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 14 april 2021 har justerats den 21 april 2021 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 april 2021–13 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad