Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 24 mars 2021

Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 24 mars 2021 har justerats den 31 mars 2021 vad avser §§ 1-10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 april 2021–22 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad