Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 21 april 2021

Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för 21 april 2021 har justerats 29 april 2021 vad avser §§ 1-12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 april 2021 – 21 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad