Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 12 april 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 12 april 2021 har justerats 19 april 2021 vad avser §§1-17, §§19-24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 april 2021–11 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad