Stockholms kommunfullmäktige sammanträder den 3 maj 2021

Stockholms kommunfullmäktige sammanträder den 3 maj 2021 klockan 16.00 i Stadshusets rådssal.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla den 23 april 2021.

Schema för sammanträdet den 3 maj 2021:

  • Klockan 16.00 Interpellationer
  • Klockan 17.00 Frågestund
  • Klockan 18.00 Beslutsärenden

Du kan följa sammanträdet via webb-tv på start.stockholm/kf-tv eller i Stockholms närradio, 95,3 MHz, samt från åhörarläktaren i rådssalen.

Du kan ta del av sammanträdeshandlingarna via Meetings Plus.

Uppdaterad