Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 27 april 2021

Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 27 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser § 5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–21 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad