Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 27 april 2021

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 27 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §§ 6-9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus. 

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 27 april 2021 (pdf, 281 kB, nytt fönster)

Uppdaterad