Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 29 april 2021

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 29 april 2021 har justerats den 29 april 2021 vad avser §§ 7, 12-13, 28, 31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 maj 2021–24 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad