Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 20 april 2021

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 20 april 2021 har justerats den 23 april 2021 vad avser §§1-3, 6-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 april 2021–17 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad