Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 20 april 2021

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 20 april 2021 har justerats den 20 april 2021 vad avser §4-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 april 2021–13 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4

Uppdaterad