Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 20 april 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 20 april 2021 har justerats den 20 april 2021 vad avser §§1-28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
21 april 2021–12 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25

Uppdaterad