Södermalm stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2021-04-22 har justerats den 2021-04-23 vad avser § 9-10,23, 25-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-04-26–2021-05-17.

Uppdaterad