Södermalm stadsdelsnämnds protokoll för den 2021-03-25

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2021-03-25 har justerats den 2021-04-02 vad avser §§ 1-13,15-16,18,24-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla  2021-04-08–2021-04-29.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning i eDok samt i Meetings Plus.

Uppdaterad