Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §§ 5-6, 8-12, 17-36.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
28 april 2021–19 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad